COVID-19 hastalığı vücutta pek çok organı olduğu gibi böbrekleri de etkilemektedir. Yapılan bir çalışmada COVID-19 enfeksiyonu nedeniyle hastanede yatan hastaların yaklaşık yarısında böbrek yetmezliği gelişmiştiği bildirilmiştir. Bu hastaların bir kısmında diyaliz yapılması gerekmiştir.

Bu hastalarda hastanede yatış sırasında böbreklerde oluşan hasar kısmen iyileşse bile uygun bir şekilde takip ve edavi edilmediğinde böbrek yetmezliği ilerleyebilmekte ve bu da diyaliz ihiyacına neden olabilmektedir.

Bu sebeplerle COVID-19 hastalığı ile hastanede ve/veya yoğun bakımda yatarak tedavi görmüş hastaların taburculuk sonrası böbreklerini kontrol ettirmelerinde büyük fayda vardır.